Datum: 22 May 2019
Tijd: 9:00

De laatste jaren is gebleken dat wij met moeite de bus vol kunnen krijgen. Hetzelfde signaal kregen wij van buurtvereniging Geerstraat. We zijn in overleg gegaan en hebben besloten dat we de busreis samen zullen gaan doen. Daardoor kunnen we vertrekken met een gezellige bus vol. Overigens kunnen niet alleen de 60 plussers mee maar alle leden van ’t Loar.

We hopen jullie volgend jaar te zien op deze gezellige dag samen met onze buurtgenoten van de Geerstraat.

Op woensdag 22 mei is er weer de jaarlijkse busreis. Iedereen is hier welkom, jong en oud.

Op 22 mei zullen we om 9.00 uur vertrekken vanaf het buurthuis. Rond 17.00 uur zullen we weer terug bij de Loarkit zijn. Hier zal dan een heerlijke broodmaaltijd klaar staan.

U kunt zich voor 15 mei opgeven bij Coby.

Telefoonnummer: 06-50581009 of cobyboeve@gmail.com

De kosten voor deze reis zijn voor leden €50.00 en voor niet leden €55.00.

U kunt de busreis betalen via NL23RABO0364404973. Met de vermelding busreis 2019 en uw naam.