Het ontstaan van Buurtvereniging ’t Loar

Niet dat een buurtvereniging erg nodig was, het was er altijd gezellig en men was er altijd al saamhorig op ’t Loar, dit moest ook wel want in zo’n kleine gemeenschap had men elkaar hard nodig. Maar tijdens een 50e verjaardag van een toen bekend Laars persoon ontstond het idee een buurtvereniging op te richten, en zoals het zo vaak gebeurt op ’t Loar zijn daar de mensen het meest creatief onder het genot van! In dit geval waren het Geert Harleman, Bam Klomp en Jaap Spijker.
En na dit feestelijk gebeuren werd deze keer de afspraak niet vergeten! Er werd publiciteit aan gegeven en er werd een bijeenkomst belegd in het toenmalige Maartenshof. Er was een heel grote opkomst van ruim 100 personen in de eerste aantekening wordt vermeld: 2 niet afkomstig van ’t Loar te weten 2 personen van de pers. Geert Harleman hield die avond de inleiding en uitleg uiteraard in het dialect . Verder kwamen er ideeën ter tafel t.a.v. activiteiten zoals staat in een letterlijk citaat uit de tekst van Geert:

“We kunnen veel dingen samen doen (anders hadden we hier ook geen jeugd) bijv. touwtrekken, damesvoetbal, trimclub, clubreisjes bijv. naar Urk daar is de vis goedkoper”.

Verdere voorstellen waren o.a. bier en wijn proeverijen, film vertoningen en cabaret. Er werden kandidaten gevraagd voor het bestuur, en na een schriftelijke verkiezing werd het eerste bestuur gevormd door: Voorzitter Johan van Dijk, secretaris Peter Bosch en penningmeester Anna Marissink.
Nadat de akte bij notaris Welling in 1980 was gepasseerd  was de “Buurtvereniging ’t Loar” een feit.
Ook nu is de buurtvereniging ’t Loar nog springlevend en worden er nog  veel activiteiten georganiseerd. Natuurlijk is de saamhorigheid nog steeds aanwezig, ondanks het feit dat er veel nieuwe bewoners van elders zijn komen wonen.

Al met al ’t Loar fijn om er te wonen!