Geen enkele vereniging kan zonder een goed bestuur. Ook buurtvereniging ’t Loar heeft een aantal kanjers die er voor zorgen dat de vereniging zo goed mogelijk bestuurd wordt.

bestuur

Het bestuur wordt gevormd door: