Wat is een vereniging zonder vrijwilligers……helemaal niets! 

En dat realiseren wij ons als bestuur heel erg goed. 

Wij willen de vrijwilligers dan ook bedanken voor alle inzet die zij doen voor de vereniging. Dit kan van klein tot groot zijn, dat maakt niet uit. De vereniging is geholpen met alle hulp die zij krijgen. Dus doet u iets voor de buurtvereniging, in welke vorm dan ook, dan bent u, samen met uw partner,  van harte welkom op onze vrijwilligers middag/avond op zondag 10 september van 15.00 uur tot 20.00 uur in de Loarkit.  
Wij zorgen voor een drankje en wat te eten. 

We zouden het fijn vinden om u te bedanken voor uw inzet. 
Geef u dan ook op voor 6 september voor deze middag/avond. Dit kan bij Coby Boeve, 
tel: 06-50581009, of via de mail: cobyboeve@gmail.com 

Wij rekenen op uw komst! 

Het bestuur.