We zijn weer bezig om een busreis te organiseren samen met de Geerstraat. Nu is onze vraag of er belangstelling voor is en zo ja wanneer?

Heeft u liever dat de busreis in juni plaatsvindt of in september?

Graag horen wij dat van u!

U kunt dit doorgeven aan Coby Boeve.

Tel: 06-50581009 of cobyboeve@gmail.com