Je hoopt het nooit mee te maken, maar per dag krijgen 300 mensen in Nederland een hartstilstand. Terwijl ze op de fiets zitten, hardlopen, aan het werk zijn, in de bioscoop zitten. Weet jij wat je moet doen als je iemand in elkaar ziet zakken?
Slechts 10% overleeft dit wanneer er geen hulp wordt geboden. Wanneer direct wordt begonnen met reanimatie met behulp van een AED, stijgt de overlevingskans van het slachtoffer naar 70%. Vele levens worden hierdoor gered.

Zes minuten
Met name de eerste zes minuten na een hartstilstand zijn cruciaal. Om overal in Nederland binnen de cruciale 6 minuten te kunnen reanimeren, zijn veel burgerhulpverleners nodig. Zij kunnen binnen enkele minuten ter plaatse zijn en starten met de reanimatie.

Maar hoe veilig is het op ’t Loar?
Volgens een analyse zijn er op ’t Loar 5 burgerhulpverleners die kunnen starten met een reanimatie. Als je in ogenschouw neemt dat in het centrum van Vaassen minimaal 45 burgerhulpverleners beschikbaar zijn, dan blijft ’t Loar toch redelijk achter.
De openbare AED’s zijn bij de Wieken of De Hezebrink. Zijn die dan wel binnen 6 minuten beschikbaar? Die kans is niet erg groot en daarmee neemt de kans van overleven dus af.

Maar de eersten stappen zijn gezet
Met de opbrengst van de oliebollenverkoop is er een start gemaakt voor de aanschaf van een AED. Deze wordt binnenkort in een beveiligde kast aan de Loarkit bevestigd. De AED is alleen toegankelijk wanneer men de juiste pincode van deze kast heeft.
Afgelopen vrijdag zijn 9 buurtbewoners door 2 vrijwilligers van het Rode Kruis afdeling Apeldoorn opgeleid in het reanimeren en het gebruik van de AED. Alle zijn geslaagd en gaan zich aanmelden als burgerhulpverlener. Hiermee wordt het aantal burgerhulpverleners op ’t Loar dus bijna verdrievoudigd!

Hoe werkt het?
Wanneer er tijdens een 112 melding duidelijk wordt dat reanimatie noodzakelijk is, dan worden de burgerhulpverleners telefonisch gealarmeerd. Een aantal worden direct naar de locatie gestuurd en starten de reanimatie. Een aantal andere burgerhulpverleners wordt gevraagd om de AED te halen. Via een bericht krijgen zij de pincode om toegang te krijgen tot de AED. Met de AED gaan zij op weg naar de locatie waar de reanimatie al gestart is. Dus voordat de ambulance gearriveerd is, is er al gestart met de reanimatie waardoor de kans op overleven stijgt.